Trio "'Pas de Trois"'

 

Mayu SAKAGUCHI  violon

Chiaki TSUNABA clarinette

Hiroaki TAKAHA  piano